Werkwijze

Uw aanvraag

  • Uw aanvraag komt binnen.
  • Vervolgens voeren wij een vooronderzoek uit. Hierbij onderzoeken wij wat de (on)mogelijkheden zijn rekening houdend met wet- en regelgeving, bodemopbouw en de ruimte op de locatie.
  • Middels het computerprogramma Earth Energy Designer (E.E.D.) bereken wij het aantal boringen die nodig zijn voor het project.  Ook berekenen wij de diepte van de boringen.
  • Hierna ontvang u van ons een offerte. Bij akkoord gaan we over tot vervolgstappen.

De uitvoering

  • We melden de aanleg van het systeem aan bij de desbetreffende gemeente. Bij een akkoord vanuit de gemeente en na het uitvoeren van overige werkvoorbereidingen, kan er gestart worden met de boringen.
  • Na het boren en inbrengen van een warmtewisselaar wordt het boorgat
  • volledig opgevuld met grind. Afsluitende lagen worden afgedicht met klei.

Of

  • opgevuld met grout.
  • In geval van meerdere wisselaars, worden de wisselaars aangesloten op een verdeler. Hierdoor is elke wisselaar apart af te sluiten en in te regelen.

Het systeem wordt gespoeld, op druk gezet en afgevuld met water/glycol mengsel

De oplevering

  • Het project wordt opgeleverd door middel van een opleverdocument met een revisietekening en afpersrapport.

Over AE Systems

AE Systems heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het doen van grondboringen ten behoeve van aardwarmte systemen. Wij beschikken over een zeer modern machine park.

Over AE Systems